із пункту А в пункт Б/
from point A to point B
Поділ сьогодні — це простір, де співіснують промислова зона та культурний центр нижнього міста. І вибір маршрутів залежить не тільки від того, йдуть люди на роботу чи гуляють містом, а й від фізичних умов, досвіду, вподобань, упереджень та пріоритетів. Проект має на меті зібрати інформацію про умови, що ставлять перед собою люди, що мешкають чи працюють на Подолі. Ми пропонуємо героям скласти задачу з власними обмеженнями, а потім вирішити чужу задачу, поставивши себе на чиєсь місце.

Дослідження в рамках проекту
Чотири дні в дорозі фундації ЦСМ
______

Podil today is a space where an industrial zone and the cultural center of the lower part of the city coexist. And the choice of routes depends not only on whether people are going to work or walking around the city, but also from physical conditions, experiences, preferences, biases and priorities. The project aims to gather information about the conditions that people who live or work in Podil set for themselves. We propose that players solve the challenge with their own restrictions, and then solve someone's else's challenge by putting themselves in their place.

Four Days on the Road CSM / Foundation Centre for Contemporary Art

фото Саша Коваленко та Саша Манукянс


Проект "з пункту А в пункт Б" складається з кількох етапів.Перший - це інтерв'ювання близько 30 людей, що живуть чи працюють на Подолі, різних за професіями, віком, ґендером тощо. Завдяки цим розмовами ми досліджували, які основні чинники впливають для людини у виборі дороги, якою він чи вона прямує щодня і прокладали цей маршрут на карті.
На основі зібраної інформації та почутих досвідів ми склали низку задач за принципом «з пункту А в пункт Б вийшов пішохід». Це становило другий етап. В умовах задачі були вказані фактори конкретної людини, наприклад, наявність пандусів на маршруті чи тіньова сторона вулиці.
На третьому етапі ми запропонували учасницями та учасникам проекту обмінятись задачами та спробувати прокласти на карті шлях, спираючись лише на умови отриманої задачі. Обидва маршрути, першочерговий і складений на основі задачі, були зафіксовані в зіні, що візуалізувало спробу людини поставити себе на місце іншої і фактично слідувати її крокам.


Четвертим етапом, в рамках публічної презентації, був квест. Ми обрали точки Б самостійно, спираючись на досвід з дослідження, а точкою А була автостанція Поділ, де проходила презентація проекту. Відвідувачі/-ки події отримали мапи з позначками локацій та задачки, які їм треба було вирішити, враховуючи досвід героїв. Пройшовши шлях, всі зустрілися врешті-решт на автостанції порівняти досвід та відрефлексувати маршрути мешканців та мешканок Подолу.